Μαΐου 03, 2008

Άρχισαν τα όργανα στην Κύπρο...

Μετά την αλλαγή της κυπριακής κυβέρνησης άρχισαν τα... όργανα, τα οποία ξεκινούν από την πρόταση αλλαγής της γλώσσας -και έπεται συνέχεια... Το παρακάτω άρθρο είναι από το ιστολόγιο του "Αντίβαρου", δείτε το όλο εκεί, δεν το παραθέτω όλο εδώ, καθώς και τα σχόλια. Αξίζουν τα δυο σχόλια του "Θέστορος", από τα οποία παραθέτω το ένα.


Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης....
Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων............
Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως “τροφή για σκέψη” τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα “η” και “υ” και να αντικατασταθούν από το γράμμα “ι”.
2. Να καταργηθεί το γράμμα “ω” και να αντικατασταθεί από το γράμμα “ο”.
3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής: “αι”—> “ε”, “ει”—>”ι”, “οι—>ι”, “υι”—>ι”, “αυ”—>”αβ”, “ευ”—>”εβ”
4. Να καταργηθεί η χρήση του “γγ” και να αντικατασταθεί από το “γκ”.
5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα “ς” και να αντικατασταθεί από το γράμμα “σ”.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο .ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21γράμματα (α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το “ου”).

Σχόλιο Θέστορος Νο 2

Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα μὲ μερικὰ ἐλάχιστα (γιὰ τὸ εὖρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας) παραδείγματα τῆς… εὐφυοῦς (εφιούσ) πρότασης, τοῦ ἐξαιρετικοῦ αὐτοῦ ἐκπροσώπου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Μπορεῖτε νὰ καλύψετε, ἂν θέλετε τὴ δεξιά πλευρὰ τῆς σημερινῆς γραφῆς τῶν λέξεων καὶ νὰ θαυμάσετε ἀπρόσκοπτα τὴ νέα (μελλοντική;) μορφὴ τῆς γλώσσας μας. Ἂν καταλάβετε ἔστω καὶ τὶς μισές λέξεις, δικαιοῦσθε εὔφημον μνείαν!
Κι αὐτὸ συμβαίνει στὰ μικρὰ γράμματα. Ἂν προσπαθήσετε νὰ γράψετε κεφαλαῖα ποὺ δὲν ἔχουν τόνους χωρὶς ὀρθογραφία, τότε ξεχάστε τὴ συνεννόηση.

αιδία ~> ἀηδία
εδίο ~> αἰδοῖο
αιδόσ ~> ἀοιδός
εδόσ ~> αἰδώς
εδό ~> ἐδῶ
αφτί ~> αὐτί ἢ ἀφτί
αφτί ~> αὐτή
αφτί ~> αὐτοί
αφτοφιίσ ~> αὐτοφυής
γί ~> γῆ
γί ~> γιοί
ενό ~> αἰνῶ
ενό ~> ἐνῶ
εβαγκέλιο ~> εὐαγγέλιο
εβιδίσ ~> εὐειδής
έβιχα ~> εὔηχα
έβιχα ~> ἔβηχα
εγκράματοσ ~> ἐγγράμματος
έγκιοσ ~> ἔγγειος
έγκιοσ ~> ἔγκυος
εγκιιτικί ~> ἐγγυητική
έγκλισι ~> ἔγκληση
έγκλισι ~> ἔγκλιση
έναβσμα ~> ἔναυσμα
ενέσιμοσ ~> αἰνέσιμος (=ἐπαινετός)
ενέσιμοσ ~> ἐνέσιμος (=μὲ ἔνεση)
ενέσιμοσ ~> ἐναίσιμος (=κατάλληλος)
εονιότισ ~> αἰωνιότης
ερετικόσ ~> ἐρετικός (=κωπηλατικός)
ερετικόσ ~> αἱρετικός
έτεροσ ~> ἕτερος
ετέροσ ~> ἑταῖρος
ετεροφιλόφιλοσ ~> ἑτεροφυλόφιλος
εφβουλία ~> εὐβουλία
εφθίαβλοσ ~> εὐθύαυλος
εφιία ~> εὐφυΐα
έφιμοσ ~> εὔφημος
εφίμεροσ ~> ἐφήμερος
εφορία ~> εὐφορία
εφορία ~> ἐφορία
εφροσίνι ~> εὐφροσύνη
εφσινίδιτι ~> εὐσυνείδητη
θίρα ~> θήρα
θίρα ~> θύρα
ιγιίσ ~> ὑγιής
ι ιγιινί ~> ἡ ὑγιεινή
ι γίινι ~> οἱ γήινοι
ίδι ~> εἴδη
ίδι ~> ἤδη
ικιοπίισι ~> οἰκειοποίηση
ινοπιία ~> οἰνοποιία
ι λίθι ~> ἡ λήθη
ι λίθι ~> οἱ λίθοι
ιλίθιι ~> ἠλίθιοι
ιλιόλουτρο ~> ἡλιόλουτρο
ιλιόλουτρο ~> ἰλυόλουτρο
ιλίσ ~> ἰλύς
ίλισ ~> ὕλης
ίμεροσ ~> ἥμερος
ίμεροσ ~> ἵμερος
ινόδισ ~> ἰνώδης
ινίο ~> ἰνίο
ινίο ~> ἡνίο
ιονί ~> οἰονεί
ιονί ~> οἰωνοί
ιόσ ~> ἰός
ιόσ ~> υἱός
ιποτροφία ~> ἱπποτροφία
ιποτροφία ~> ὑποτροφία
ιπονομί ~> ἱππονομή
ιπόνομι ~> ὑπόνομοι
ισιγιτικί ~> εἰσηγητική
κενόσ ~> καινός
κενόσ ~> κενός
κλίμα ~> κλῖμα
κλίμα ~> κλῆμα
κόμα ~> κόμμα
κόμα ~> κῶμα
λίρα ~> λίρα
λίρα ~> λύρα
λίπι ~> λύπη
λίπι ~> λίπη
λίπι ~> λείπει
μισό, μισί ~> μισῶ, μισεῖ
μισό, μισί ~> μισό, μισή
ίισι ~> οἴηση
μίισι ~> μύηση
νότα ~> νότα (ἡ)
νότα ~> νῶτα (τά)
νιν κε αί ~> νῦν καὶ ἀεί
οδίνεσ ~> ὀδύνες
οδίνεσ ~> ὠδίνες
οδικόσ ~> ὁδικός
οδικόσ ~> ὠδικός
όμοσ ~> ὅμως
όμοσ ~> ὦμος
οοιδίσ ~> ὠοειδής
οοζοοτόκοσ ~> ὠοζωοτόκος
οκνιρόσ ~> ὀκνηρός
οκίπουσ ~> ὠκύπους
οπίο ~> ὁποῖο
όπιο ~> ὅποιο
όπιο ~> ὄπιο
ορέον ~> ὡραίων
όρεον ~> ὄρεων
όρι ~> ὅροι
όρι ~> ὄρη
οσ ~> ὃς
οσ ~> ὡς (=σάν)
οσ ~> ὣς (=ἕως)
οσφιονοτιέοσ ~> ὀσφυονωτιαῖος
πιο ~> πιό
πιο ~> ποιό
πιιτικίσ ~> ποιητικῆς
πολίσ ~> πολύς
πολίσ ~> πολλῆς
πόλισ ~> πόλεις
προιονίζο ~> προοιωνίζω
πριονίζο ~> πριονίζω
προοθό ~> προωθῶ
σίζεφξι ~> σύζευξη
σίκο ~> σύκο
σίκο ~> σήκω
σινίχισι ~> συνήχηση
σινιφένο ~> συνυφαίνω
στίχοσ ~> στίχος
στίχοσ ~> στοῖχος
σίσ ~> σής (ὁ) = σκόρος
σίσ ~> σῦς (ὁ) = χοῖρος
σίσ ~> σεῖς
τίχοσ ~> τεῖχος
τίχοσ ~> τοῖχος
φιλί ~> φιλί
φιλί ~> φυλή
φίλο ~> φίλο (αἰτ.)
φίλο ~> φύλλο
φίλο ~> φύλο
φιτό ~> φοιτῶ
φιτό ~> φυτό
χίρα ~> χήρα
χίρα ~> χείρα
χίροσ ~> χῆρος
χίροσ ~> χοῖρος
χρίσι ~> χρήση
χρισί ~> χρυσή
χρισιμοπιό ~> χρησιμοποιῶ

Και υπόψιν, όλα αυτά είναι μόνο η αρχή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου. Τα πολλά είναι ακόμη πίσω... Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Άσε που δεν ξέρω σε ποια κατηγορία να το κατατάξω ως θέμα, στην πολιτική ή στο... χιούμορ; Μάλλον στο χιούμορ λέω να το βάλω, εκεί είναι η θέση του...

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.